tiserra
search
جستجو محصولات

چگونه درک و دید ما از نور در طول سالها تکامل یافته است1397/01/27

چشم انداز ما از نور و روشنایی تاریخی دارد که می تواند از طریق خواندن و بررسی تمثال های آن از طریق دوره های قبل یا فرهنگ ها توضیح داده شود.  تجربه فرهنگی به عنوان مبنایی برای تعریف کیفیت نور در نظر گرفته میشود. چشم انداز نورپردازان و طراحان از نور بخشی از روند طراحی پروژه های نورپردازی است.  این نتیجه تلفیقی از مشاهدات و تجربه فرهنگی طراح مربوطه در کنار دانش حرفه ای و عملی وی در فضاهای معماری به علاوه اعمال نظر هنری او میباشد.  این سنتز تجربیات و احساسات، محتویات خود را از فرد به همراه خاطرات وی از تاثیرات نور که از محیط به وی منتقل شده یا حتی در ضمیر ناخودآگاه وی نقش بسته، دریافت کرده است. 

در طول تاریخ رشته های تخصصی مرتبط با نور شامل نورپردازی معماری، نورپردازی تئاتر، نقاشی، سینما و عکاسی بوجود آمده است. به همین دلیل آموزش نورپردازی تنها به معنای صحبت کردن در مورد دانش علمی، معماری، رفتار و تکنولوژی و یا مدیریت پروژه نیست؛ بلکه به معنای اشتراک گذاشتن تاثیراتی است که از نور به دست می آوریم. مسلما ارتباط برقرار کردن  میان درک خود از نور با درک دیگران آسان نیست.  برای درک نور، شما باید ابتدا از درک درونی خود از نور مطلع شوید.

منبع: PLD Magazine 

 

با عضویت در خبرنامه تی سرا، اخبار و رویدادهای روشنایی را دریافت کنید

اخبار و رویداد ها