tiserra
search
جستجو محصولات

ارگونومی نور1397/02/04

کتابهای بسیاری با موضوع ارگونومی نور و نورپردازی نوشته شده است، لیکن در هیچ کدام از آنها بحثی از نور و نورپردازی نیست. این بسیار عجیب است. زیرا بحث نور و ارگونومی دو موضوع لاینفک از یکدیگر هستند. از سوی دیگر، صدها کتاب در بازار وجود دارد که در مورد نور و نورپردازی از جنبه های مختلف صحبت می کنند، اما هیچ کدام از آنها موضوع روشنایی ارگونومی نیستند. تعریف استاندارد ارگونومی که می توان در ویکی پدیا و امثال آن یافت، چیزی شبیه به این است: "ارگونومی (یا عوامل انسانی)، رشته علمی مربوط به درک متقابل بین انسان ها و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است که اعمال می شود؛ تئوری، اصول، داده ها و روش های طراحی برای بهینه سازی سلامت انسان و عملکرد کلی سیستم."

یکی دیگر از معروف ترین معیارهای سنجش انسانی نحوه چیدمان وسایل و مبلمان است که با انواع روشهای هندسی، مکانیکی، ریاضی، فیزیکی، شیمیایی و دیگر انواع روشهای اندازه گیری ها در حوزه انسانی سنجیده میشود. کیفیت روشنایی بستگی به پارامترهای جسمی و روحی انسان دارد.  به طور کلی، ما زمانی می توانیم ادعا کنیم که کیفیت نور خوب است که سیستم نورپردازی شرایط مساعدی برای دیدن فراهم کرده، سطح عملکرد و کارایی را در فرد بالا برده، تعامل و ارتباطات مطلوب برقرار می کند، حالت خلقی مناسب و شرایط خوبی برای سلامتی فراهم کرده، از ایجاد تاثیرات بد و خستگی زا اجتناب کند و به ارزیابی زیبایی شناختی فضا کمک می کند. کیفیت روشنایی منوط به یک فضا یا نورپردازی نیست، بلکه به نحوه ای که آن نور یا روشنایی بر افراد تاثیر می گذارد مرتبط است.  این واقعیت را نمی توان اندازه گیری کرد، اما همانطور که در بالا اشاره شد، آن را به محیط بصری، راحتی بصری و عملکرد بصری مرتبط می کند. هر یک از این سه پارامتر می تواند بیشتر توسعه یابد. این عوامل به عوامل مختلفی وابسته است: به ویژه راحتی و عملکرد بصری، به این دلیل که هر دو می توانند با پدیده ای به نام تابش خیره کننده (تشعشع) مختل شوند.

منبع: PLD Magazine

با عضویت در خبرنامه تی سرا، اخبار و رویدادهای روشنایی را دریافت کنید

اخبار و رویداد ها